STALLE PREZBITERIUM

Są w prezbiterialnej części tego kościoła dwa rodzaje stalli. Przy samym ołtarzu, kompozycyjnie z nim zespolone – stalle kapłańskie, które powstały w pracowni Hankisa. Ich zaplecki kryją obszerne malowidła. Siedziska wykonano z marmuru.

Bardziej reprezentacyjne są stalle wielkie, pochodzące również z warsztatu Jerzego Hankisa. Podzielone są parami kolumn, między którymi ustawiono rzeźby aniołów. Gzyms koronujący całość, ozdobiono niewielkimi trójkątnymi i półokrągłymi przyczółkami, pomiędzy nimi pierwotnie znajdowały się „gorejące” wazony i dzbany. Stalle są dwurzędowe. Wejść na górną część „strzegą” rzeźbione lwy. W 1752 r. wzbogacono je malowanymi przez Antoniego Konikowicza, zapleckami.

Obrazy w stallach po prawej stronie, poświęcone są epizodom z życia św. Eliasza. Wiele wątków tematycznych opiera się na przekazach legendarnych lub fantazji artysty. Poszczególne sceny wkomponowane są naprzemiennie w ośmiobok i owal. W pierwszej scenie, która ukazuje przyniesienie dziecka do świątyni, widzimy jednego mężczyznę w kontuszu, co świadczy o popularnym w epoce baroku aktualizowaniu przedstawień. Kolejna scena obrazuje matkę trzymającą dziecko nad ogniem. Następnie ukazany jest moment powołania Elizeusza przez proroka Eliasza, którego spotkał po drodze do Damaszku i narzucił nań swój płaszcz. Dalej, w oddzielnym obrazie artysta przedstawił grupę Karmelitów otaczających klęczącego młodzieńca, przed którym leży biały szkaplerz. W sąsiedztwie ilustracja wręczenia Eliaszowi chleba u bram Serepty. W końcu, anioł przybywa do śpiącego Eliasza. Dodatkowo, u dołu umieszczono niewielkie prostokątne sceny. Może najważniejszym, jest obraz rozmowy Chrystusa z Eliaszem, zaczerpnięty z apokryficznej ewangelii Nikodema (V w.).

Identyczne w formie stalle z przeciwnej strony otrzymały w zapleckach malowane epizody, odnoszące się po części do życia i działalności św. Eliasza i zakonu. Na przykład scena kolegium Karmelitów podpisujących przy stole dokument, albo w kolejnym obrazie przybicie do krzyża świętego karmelitańskiego. W jednej z mniejszych, prostokątnych scen, dostrzegamy Elizeusza, któremu objawia się Eliasz w wozie ognistym. W tej części stalli, niektóre przedstawienia podkreślają związek proroka Eliasza z Chrystusem Zbawcą.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *