historia
Historia
Szkaplerzem nazywano kawałek materiału, który mnisi zakładali na habit zakonny podczas pracy. Od siedmiu wieków szkaplerz Dziewicy Maryi z Góry Karmel jest znakiem zaaprobowanym przez Kościół i przyjętym przez zakon karmelitański jako zewnętrzny wyraz miłości do Maryi, zaufania Jej oraz zaangażowania się w naśladowanie życia Matki Pana.
Więcej
Modlitwa
Istnieje kilka specjalnych modlitw dla osób noszących szkaplerz, m.in. Flos Carmeli, hymn przypisywany św. Szymonowi Stockowi, Modlitwa poranna do Matki Bożej Szkaplerznej, Akt Zawierzenia czy Litania do Matki Bożej Szkaplerznej.
Więcej
modlitwy
dobre_rady
Praktyczne rady
Przyjęcie Szkaplerza musi dokonać się w czasie nabożeństwa z rąk kapłana. Szkaplerz trzeba poświęcić według rytu Zakonu karmelitańskiego. Osoba, która przyjęła szkaplerz zostaje wpisania do księgi Bractwa Szkaplerznego, którą w naszym klasztorze prowadzimy od XV wieku.
Więcej
Przywileje
Noszącym szkaplerz i przestrzegającym związanych z nim praktyk religijnych obiecano opiekę Matki Bożej w godzinie śmierci, wybawienie z czyśćca w sobotę po swej śmierci oraz wpisanie d księgi brackiej zakonu karmelitańskiego.
Więcej
przywileje2