Powołanie

Nasze życie zakonne uważamy przede wszystkim za powołanie i za wielki dar Boga, przez który bierze On nas dla Siebie jako Swoje narzędzia, aby kształtować i doprowadzić do Siebie cały stworzony świat. Jeżeli chcesz nam pomóc w modlitwie i pracy napisz do nas.

Droga do Karmelu obejmuje:

okres postulatu – 1 rok

okres nowicjatu – 1 rok

Seminarium (studia filozoficzno-teologiczne)- 6 lat

Kandydaci, którzy pragną w danym roku zostać przyjęci do naszego zakonu powinni zgłosić się z wymaganymi dokumentami do końca września. Kandydat do naszego Zakonu przechodzi okres próbny, zwany prenowicjatem, który jest czasem przyjrzenia się z bliska życiu w klasztorze. Później kandydat rozpoczyna roczny nowicjat w klasztorze w Oborach, podczas którego zapoznaje się z duchowością karmelitańską i wymogami życia zakonnego. Po roku próby nowicjusz składa śluby czasowe i rozpoczyna studia filozoficzno-teologiczne, przygotowujące do złożenia ślubów uroczystych i przyjęcia święceń kapłańskich, lub jeśli pragnie zostać bratem zakonnym przechodzi dalszy etap formacji w jednym z klasztorów.

Kogo przyjmujemy do zakonu?

Aby wstąpić do zakonu jako kandydat na kapłana musisz być co najmniej po maturze.

Aby wstąpić do zakonu jako kandydat na brata zakonnego musisz być co najmniej po ZSZ.

Wymagane dokumenty: ankieta kandydata, podanie o przyjęcie, życiorys, świadectwo zdrowia, metryka chrztu i bierzmowania, opinia ks. proboszcza lub katechety, świadectwo ukończenia szkoły, 2 fotografie

Kontakt:

Karmelitański Ośrodek Powołań 
o. Adam Matoryn O.Carm.
o. Jarosław Pyzia O.Carm.

Nowicjat 
o. Andrzej Gierczak O.Carm.

Postulat i WSD Karmelitów 
o. Karol Amroż O.Carm.