Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Data ta nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza we Lwowie w roku 1656, a także do uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. 

W tym dniu w naszej Bazylice uroczyste Msze św. odprawiane były w porządku niedzielnym. Na zakończenie każdej Mszy św. wierni odnawiali Śluby Jasnogórskie.

Homilia wygłoszona 3 maja 2023 r. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Z historii święta

1 kwietnia 1656 r., król Jan Kazimierz zawierzył kraj opiece Matki Bożej, obierając Ją po wsze czasy Królową Polski. Autorstwo tzw. Ślubów Lwowskich przypisuje się św. Andrzejowi Boboli. Był on również patronem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, które Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński napisał 16 maja 1956 roku, w dniu jego święta patronalnego.

Święto Królowej Korony Polskiej, ustanowione przez św. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył na całą Polskę w roku 1924. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę główną patronką kraju – Królową Polski. Na Święto Maryi Królowej Polski trzeba było czekać kilkaset lat. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. episkopat zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta „Królowej Polski”. Biskupi zaproponowali dzień 3 maja, aby podkreślić łączność tego święta z uchwaloną 3 maja 1791 r. konstytucją. W części zatytułowanej „Religia panująca” w konstytucji m.inn. zapisano:

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy. I dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy”.

„Śluby Lwowskie Jana Kazimierza” zostały odnowione na Jasnej Górze 300 lat później, 26 sierpnia 1956 r. „Jasnogórskie Śluby Narodu” napisane przez więzionego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego złożył przed cudownym wizerunkiem Maryi bp Michał Klepacz. „Królowo Polski, przyrzekamy” wypowiedziało chórem blisko milion pielgrzymów. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komańczy w łączności z Jasną Górą. W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 26 sierpnia 2006, w pięćdziesiątą rocznicę Jasnogórskich ślubów Narodu, na Jasnej Górze zebrało się ponad 200 tysięcy wiernych, a tekst ślubów odczytał kardynał Józef Glemp. 3 maja 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.

„Śluby Jana Kazimierza”obraz Jana Matejki z 1893 roku znajdujący się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Obraz ten jest ostatnim wielkim płótnem, które namalował artysta, tworzył go od marca do października 1893 r. Prace nad obrazem przerwała śmierć artysty. O tym, że obraz jest niedokończony, mogą świadczyć szkicowe przedstawienia niektórych postaci w prawej częściobrazu.
Facebook
Twitter