Św. Florian – pierwszy patron miasta Krakowa

Św. Florian, żołnierz i męczennik, jest czczony w całej Polsce głównie jako patron strażaków; święty ma chronić podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Za swojego patrona uważają go również hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze. Ma to swoje źródło w XVI w., kiedy pożar strawił tę część Krakowa, w której znajduje się dzielnica Kleparz. Ocalała jedynie wystawiona na Kleparzu okazała świątynia, właśnie z relikwiami św. Floriana. Został on pierwszym patronem Krakowa.

Święty Florian był legionistą rzymskim w czasach cesarza Dioklecjana. Podczas prześladowań chrześcijan został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywieziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji starał się oficera rzymskiego zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i utopiono w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnaleziono i z czcią je pochowano. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego klasztor ten jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia.

Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków do dzisiaj obchodzi bardzo uroczyście pamiątkę św. Floriana jako święto. Corocznie po Mszy św. z bazyliki św. Floriana na Plac Matejki wyrusza odpustowa procesja eucharystyczna. Św. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Krakowa i Chorzowa.

Homilia odpustowa ku czci św. Floriana z dn. 4 maja 2023 r.:

Bazylika św. Floriana  w Krakowie –  znajduje się przy ul. Kurniki 2, na rogu ul. Warszawskiej i placu Matejki. Jej lokalizację legenda łączy ze sprowadzeniem relikwii w. Floriana do Polski. Według tradycji w tym miejscu w 1184 stanęły woły wiozące szczątki świętego i nie ruszyły dopóty, dopóki nie zdecydowano się postawić tam świątyni dedykowanej temu męczennikowi.

więcej o Bazylice św. Floriana – tutaj

Bazylika św. Floriana w Krakowie z figurą patrona na ścianie frontowej (fot. za wikipedia.pl)

Facebook
Twitter