Formy kultu Bożego Miłosierdzia

Miłosierdzie to obraz Bożej miłości do grzeszników, która jest pełna łagodności i przebaczenia. Na fundamencie ufności wobec Boga i miłosierdzia względem innych wznoszą się formy kultu Miłosierdzia. Formami kultu do Miłosierdzia Bożego, które Pan Jezus przekazał Siostrze Faustynie są następujące nabożeństwa: obraz Chrystusa z podpisem „Jezu ufam Tobie”, święto Miłosierdzia w pierwsza niedzielę po Wielkanocy, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia.

Koronka do Miłosierdzia Bożego jak i modlitwa o godz. 15.00 w Godzinę Miłosierdzia to jedne z form kultu Bożego Miłosierdzia, z którą Pan Jezus związał określone obietnice i sposoby ich praktykowania. W Godzinę Miłosierdzia, w chwili konania Jezusa na krzyżu mamy rozważać tajemnicę Bożego Miłosierdzia – Pan Jezus udzielił Siostrze Faustynie konkretnych wskazówek co do odprawiania Godziny Miłosierdzia, która to modlitwa ma być skierowana wprost do Niego – do Pana Jezusa. Koronka do Miłosierdzia Bożego natomiast skierowana jest do Boga Ojca i może być odmawiana o każdej porze dnia i nocy. Naturalnie może być odmawiana o godz. 15.00, ale wtedy nie praktykujemy modlitwy w Godzinę Miłosierdzia. Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą, której treść odsłania nam tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Obraz „Jezu Ufam Tobie” – przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który poprzez swą mękę przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski. Charakterystyczne dla tego obrazu są dwa promienie: czerwony i blady. Pan Jezus zapytany o ich znaczenie wyjaśnił: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę; blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (Dz. 299). Te dwa promienie oznaczają więc przede wszystkim sakramenty święte. Szczęśliwy – powiedział Pan Jezus – kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299). Odpowiedzią na te dary miłosierdzia Bożego ma być postawa ufności, stąd w podpisie obrazu są umieszczone słowa: Jezu, ufam Tobie. Obraz przedstawiający miłosierdzie Boga wobec człowieka jest zarazem znakiem przypominającym ewangeliczne wezwanie do czynnej miłości bliźniego. Tak więc kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich.

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił –  aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699). W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” (jedna z łask chrztu św.), ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą. Warunkiem jest czyste serce, bez przywiązania do grzechu, oraz postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie pełnienia Jego woli, i czynnej miłości bliźniego. Jedynym naczyniem do czerpania z tych łask jest ufność, jak uczył Jezus św. Faustynę. Miłosierdzie Boże nie ma granic, a radością Boga jest dawać nam wiele i to bardzo wiele. Taka jest Miłosierna Miłość, którą lepiej poznajemy i czcimy, gdy obchodzimy to święto. 

Więcej o samym święcie i jego historii w Kościele.

ZAPRASZAMY NA KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA DZIŚ O GODZ. 15.00 W NASZEJ BAZYLICE! Koronkę poprowadzi o. Zbigniew Kutka O. Carm.

Święto Bożego Miłosierdzia – homilia do pobrania:

Facebook
Twitter