Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/24

W poniedziałek 4 września 2023 r., w naszej Bazylice uroczystą Msza św. o godz. 9.00 zainaugurowano nowy Rok Szkolny 2023/24. W obecności Dyrekcji Szkół, Grona Pedagogicznego, Rodziców oraz bardzo licznie zgromadzonej młodzieży i dzieci ze szkół znajdujących się na terenie naszej Parafii Mszę św. koncelebrowaną sprawowali: Proboszcz o. Mirosław Sokoliński O. Carm oraz Katecheta o. Karol Amroż O. Carm. W wygłoszonym kazaniu okolicznościowym o. Proboszcz zwrócił uwagę na znaczenie tego wyjątkowego czasu formowania młodych umysłów i serc a także ducha, który dany jest nam przez Boga, podkreślając równocześnie wielką rolę i znaczenie właściwego zaangażowania na tej drodze nas wszystkich – tak uczniów, nauczycieli, katechetów jak i rodziców. 

Drodzy Uczniowie,
życzymy, aby rozpoczynający się Rok szkolny 2023/2024 był dla Was czasem zdobywania wielu sukcesów i rozwijania zainteresowań edukacyjnych. Niech czas spędzony w szkole pozwoli odkrywać nowe pasje! Życzymy także, aby nie zabrakło Wam, Waszym Rodzicom i Nauczycielom energii i zapału, a edukacja przynosiła wiele radości.

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim związanym z edukacją w naszej Parafii!

Facebook
Twitter