Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/24

W poniedziałek 4 września 2023 r., w naszej Bazylice uroczystą Msza św. o godz. 9.00 zainaugurowano nowy Rok Szkolny 2023/24. W obecności Dyrekcji Szkół, Grona Pedagogicznego, Rodziców oraz bardzo licznie zgromadzonej młodzieży i dzieci ze szkół znajdujących się na terenie naszej Parafii Mszę św. koncelebrowaną sprawowali: Proboszcz o. Mirosław Sokoliński O. Carm oraz Katecheta o. […]