Rekolekcje powołaniowe
23 kwietnia 2018
Spotkanie Betanii – 9 maja 2018
9 maja 2018

Kapituła Prowincjalna

Od niedzieli wieczorem do środy włącznie, 22-25.04.2018 r., trwała w naszym klasztorze Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zakonu Karmelitów pod przewodnictwem o. Generała, Frnanda Milana Romerala. Do krakowskiego klasztoru przyjechali wszyscy przełożeni polskich klasztorów oraz delegaci, aby podczas obrad omawiać sprawy przyszłości Zakonu. Poruszano sprawy związane z patrymonium Zakonu, solidarności braterskiej, caritas carmelitana – dziełu na rzecz wspierania potrzebujących i biednych. Zastanawiano się także nad problemem powoła, apostolatu i misji. W pierwszym pełnym dniu obrad, w poniedziałek na Mszy św. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Piaskowej nastąpiło zaprzysiężenie wybranego wcześniej o. Prowincjała, którym został ponownie, na drugą kadencję o. Bogdan Meger. W czasie Mszy św. o. Bogdan złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności. Podczas kolejnych sesji kapituły zostali wybrani także Radni Prowincji.
Galeria