Kapituła Prowincjalna
8 maja 2018
I Komunia Święta
13 maja 2018

Spotkanie Betanii – 9 maja 2018

„Kobieto, gdzież oni są, nikt cię nie potępił?” (J 8,10)

W dniu 9 maja o godz. 17,15 odbyło się kolejne spotkanie Betanii, które poprowadził o. Wiesław Strzelecki. Na spotkaniu rozważaliśmy tekst J 8, 1-11.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją biblijną wiedzę, na nasze spotkania w każdą drugą środę miesiąca do salki na krużgankach klasztoru.
Tekst rozważania tutaj