Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedzielę W. Postu, 25.02.2024r.

Zapraszamy do naszej Bazyliki na nabożeństwa pokutne Wielkiego Postu, które są odprawiane według następującego porządku: Droga krzyżowa dla dorosłych we wtorki i piątki o godz. 18.00, dla młodzieży w piątki o godz. 20.00, natomiast dla dzieci w czwartek o godz. 17.15. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 18.00. 

W piątek 1 marca przypada I piątek miesiąca. Msza wynagradzająca i akt oddania Najświętszemu Sercu Jezusowemu o godz. 19.00.

W I sobotę miesiąca o godz. 16.30 Msza święta i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.

Facebook
Twitter