Spotkanie Betanii – 11 września 2019
11 września 2019
Spotkanie Betanii – 9 października 2019
9 października 2019

Dokumenty w konserwacji

Trwa konserwacja dokumentów z archiwum klasztoru karmelitów na Piasku.

Projekt zakłada wykonanie pełnej konserwacji dokumentów papierowych (ok. 120), zachowanych w zbiorach Archiwum Klasztoru Karmelitów w Krakowie. Dokumenty te z powodu zarażenia mikrobiologicznego zostały w czasie porządkowania archiwum (przed 20 laty) odseparowane od reszty kolekcji i do dzisiaj nie włączone do katalogu.

Są to luźne dokumenty papierowe o różnej proweniencji zebrane w teczce. Dokumenty pochodzą z XVIII wieku, jedynie kilka wychodzi poza ten czas tj. 1691, czy 1827. Największa część zbioru (ok. 90) podlegała niegdyś porządkowaniu. Treść dokumentów dotyczy spraw dwóch klasztorów karmelitów w Krakowie – na Piasku i przy kościele św. Tomasza. Akta te są niezwykle ważne dla badań nad zapleczem gospodarczym karmelitów krakowskich, ukazują zakres posiadłości, system dzierżawy i czynszów, wskazują na kształt niektórych budynków, jak młyn, kamienice czy zabudowania służebne (np. pralnia) poprzez dokładne opisy oddawanych w dzierżawę czy otrzymywanych testamentem zabudowań. Wśród dokumentów częste są dzierżawy ogrodów należących do karmelitów w jego najbliższej okolicy. Znalazł się tu również dokument regulujący sprowadzanie wina z klasztornej winnicy na Węgrzech w 1765 roku.

W konserwacji znajduje się także poszyt dokumentów urzędowych w jęz. rosyjskim dotyczących klasztoru w Oborach zawierających zestawienie dóbr klasztornych w roku 1869. To jeden z nielicznych dokumentów zachowanych z tego klasztoru, który jako jedyny klasztor karmelitański nie uległ kasatom w zaborze rosyjskim.

Stan zachowania dokumentów przed konserwacją zagrażał nieodwracalnym zniszczeniem i uniemożliwiał przeprowadzenie prac badawczych.

Po konserwacji obiekty będą udostępniane badaczom (również studentom) różnych specjalności (historykom, archiwistom, religioznawcom, historykom sztuki itd.) w Bibliotece i Archiwum Klasztoru Karmelitów w Krakowie oraz wprowadzone do obiegu naukowego. Poddane konserwacji obiekty będą mogły być również prezentowane podczas lekcji biblioteczno-archiwalnych i pokazów dla młodzieży szkolnej i studentów, które regularnie odbywają się w Klasztorze Karmelitów w Krakowie, a także podczas wystaw czasowych w muzeum klasztornym.

Konserwacja realizowana jest z projektu  Pełna konserwacja zespołu dokumentów z zasobu Klasztoru Karmelitów w Krakowie (z lat 1691-1869). Zadanie to zostało sfinansowane w 89,55% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2019, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.