Betania – tematyka spotkań 2019/2020
13 sierpnia 2019
Dokumenty w konserwacji
15 września 2019

Spotkanie Betanii – 11 września 2019

Pierwsze powakacyjne spotkanie „Betanii”
W środę 11 września br., na pierwszym powakacyjnym spotkaniu grupa apostolsko-modlitewna „Betania” rozważała metodą lectio divina treść Listu św. Pawła do Tesaloniczan (1 Tes 5, 12-28). Spotkanie ze Słowem Bożym poprowadził o. Wiesław Strzelecki O.Carm.
Zapraszamy do włączenia się do naszej grupy – spotkania odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 17.15 w salce na krużgankach naszego klasztoru.
Przebieg spotkania
Tematyka tegorocznych spotkań