Uroczystości pogrzebowe śp. o. Romana Dąbrowskiego O.Carm
27 stycznia 2021
60 lat od święceń prezbiteratu o. Andrzeja Zonki O.Carm
24 lutego 2021

XXV Dzień Życia Konsekrowanego w Bazylice „Na Piasku” – 2 lutego 2021r.

2 lutego w XXV Dzień Życia Konsekrowanego w naszej karmelitańskiej Bazylice sprawowana była uroczysta Msza św., na której zgromadziły się siostry zakonne z zakonów apostolskich posługujących na terenie naszej parafii: Służebniczki, Felicjanki, Sługi Jezusa i Urszulanki Szare. Na zakończenie Eucharystii każde zgromadzenie w kilku słowach przedstawiło swój charyzmat. Ojciec Proboszcz Marcin Siemek wspomniał o cichej, ale jakże ważnej posłudze dwóch zgromadzeń kontemplacyjnych – Karmelitankach i Wizytkach, których klasztory położone są na terytorium naszej parafii. Wspomniał również o naszych „sąsiadach” – Księżach Zmartwychwstańcach oraz przedstawił nasz Zakon Karmelitów. W okolicznościowej homilii o. Mariusz Płuciennik odwołując się do słów starca Symeona, mówił, że to nie tylko Maryja z Józefem przynieśli dzieciątko Jezus do Świątyni w Jerozolimie, aby przedstawić je Bogu, ale także Symeon Jezusowi – Mesjaszowi przedstawił swoje życie – cierpliwe, wypełnione oczekiwaniem, modlitwą i postem. Dziś Kościół codziennie, a zwłaszcza osoby konsekrowane, modlą się, powtarzając te same słowa Symeona w Koplecie – wieczornej modlitwie na zakończenie dnia. A słowa tej modlitwy poprzedza rachunek sumienia, czyli przedstawienie Bogu dnia, który minął, przedstawienie Bogu tego co było dobre, ale też tego co zostało przez nas zaniechane, albo gdzie ulegliśmy pokusie grzechu. Z modlitwą Komplety kończy się odpoczynek po dniu, ale nigdy nie wiemy czy doczekamy nowego poranka. Dlatego przede wszystkim osoby konsekrowane powinny czerpać z postawy Symeona – w cierpliwości służyć Bogu i ludziom w modlitwie i poście, dając dobry przykład i innych prowadzić na spotkanie z Bogiem, czyli przyprowadzać do Jezusa.