I Komunia Święta
12 maja 2019
Sakrament Dojrzałości
29 maja 2019

Rocznica I Komunii Świętej

W niedzielę 19 maja dzieci ze Szkoły Muzycznej przeżywały dziękczynienie za dar Eucharystii i sakramentu pokuty – Bożego Miłosierdzia, które otrzymały przed rokiem. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.00.

„Ta rocznica staje się dla was – Drogie dzieci – dobrą okazją do tego, żeby zadać sobie pytanie, co zmieniło się w moim życiu odkąd przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej? Czy więcej jest w waszym życiu Bożego myślenia i działania?” – powiedział kaznodzieja do dzieci podczas kazania. Zaznaczył również, że „ten kto kocha, nigdy się nie męczy”, zachęcając dzieci i rodziców do wiernego trwania przy Chrystusie i częstego korzystania z daru Eucharystii, który został im ofiarowany.

Galeria