Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. (KKK1422)

Sakrament pokuty jest sprawowany w naszej Bazylice:

– w dni powszednie: 6.00 – 9.30; 11.30 – 12.30; 16.00 – 17.00; 18.30 – 19.30

– w niedziele i święta podczas każdej Mszy świętej.

Penitent, który chce przystąpić do sakramentu pokuty powinien wypełnić następujące warunki:

  1. Rachunek sumienia

  2. Żal za grzechy

  3. Mocne postanowienie poprawy

  4. Szczera spowiedź

  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *