Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

W naszej parafii odbywa się 2 letnie przygotowanie w grupach wiekowych. Po tym okresie, jeśli kandydat wypełni powzięte zobowiązana może przystąpić do Sakramentu.

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

  1. Zaangażowany udział w szkolnej katechezie.
  2. Systematyczny udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje powoduje przerwanie przygotowania. Nieobecności należy usprawiedliwić w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie mogą przesłać rodzice kandydata SMS-em lub telefonicznie powiadomić opiekuna grupy.
  3. Kandydat zachowujący się w sposób niewłaściwy może zostać wyproszony.
  4. Powinien on wykazać się znajomością podstawowych prawd religijnych oraz znajomością Sakramentu bierzmowania.
  5. Otrzymuje on na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Osoby nieobecne na spotkaniu, zobowiązane są w najbliższym czasie odebrać swoje materiały od prowadzącego przygotowanie.
  6. Spotkania formacyjne kandydatów odbywają się 2 razy w miesiącu według ustalonego porządku. Oprócz spotkań formacyjnych, raz w miesiącu odbywać się będą celebracje liturgiczne. Terminy celebracji można sprawdzić na stronie internetowej parafii. Obecność na celebracjach zalecana i jest wyrazem troski kandydata o duchowe przygotowanie.
  7. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków.
  8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu do Sakramentu bierzmowania.

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

****************************************************************************************************************************

Rok I przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

Grupa I

Opiekun: p. Iwona Borek

Spotkania w czwartki o godz. 1600 w Eliaszówce

Październik

14.10 – Różaniec godz 18:15

21.10 – spotkanie godz. 16:00

Listopad

4.11 – spotkanie godz 16:00

18.11 – spotkanie godz 16:00

Grudzień

2.12 – spotkanie godz 16:00

15.12 – Roraty –środa godz 6:00 (po Mszy śniadanie)

Styczeń 2022r.

9.01 – Msza św. odnowienie przyrzeczeń chrztu św. + spotkanie świąteczne niedziela godz. 16:30 – ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną powyższy punkt został odwołany.

Luty 2022r.

10.02 – spotkanie godz 16:00

24.02 – spotkanie godz 16:00

Marzec 2022r.

10.03 – spotkanie godz 16:00

Droga krzyżowa- piątek godz. 20:00

Uczestnictwo w Rekolekcjach Wielkopostnych

Kwiecień 2022r.

7.04 – spotkanie godz. 16:00

14-17.04 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym

Maj 2022r.

12.05 – spotkanie godz 16:00

19.05 – majówka godz. 18:15

Czerwiec 2022r.

12.06 – niedziela- spotkanie na zakończenie

Grupa II

Opiekun: s. Bogusława Grudzień

Spotkania w środy o godz. 16.00 w Eliaszówce.

Grudzień 2021r.

1.12 – spotkanie godz. 16:00

15.12 – spotkanie godz 16.00

Styczeń 2022r.

9.01 – godz. 16.30 – Msza św. odnowienie przyrzeczeń chrztu św. + spotkanie świąteczne – ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną powyższy punkt został odwołany.

Luty 2022r.

9.02 – spotkanie godz. 16:00

23.02 – spotkanie godz. 16:00

Marzec 2022r.

9.03 – spotkanie godz. 16:00

droga krzyżowa- piątek, termin do wyboru (po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym grupę)

Uczestnictwo w Rekolekcjach Wielkopostnych

Kwiecień 2022r.

6.04 – spotkanie godz. 16:00

14-17.04 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym

Maj 2022r.

11.05 – spotkanie godz. 16:00 –

18.05 – majówka

Czerwiec 2022r.

12.06 – niedziela- spotkanie na zakończenie

*************************************************************************************************************************

Rok II przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

Opiekun: – p. Agnieszka Werkowicz

Spotkania w Eliaszówce

I grupa w poniedziałki o godz. 16.30.

II grupa we wtorki o godz. 16.30.

Grudzień 2021r.

11.12 godz.6.00 – Msza roratnia i śniadanie w Eliaszówce

20.12 – godz.16.30 spotkanie I grupy

21.12 – godz. 16.30 spotkanie II grupy

Styczeń 2022r.

3.01 godz. 16.30 spotkanie I grupy

4.01 godz. 16.30 spotkanie II grupy

31.1 godz. 16.30 spotkanie I grupy

Luty 2022r.

1.02 godz. 16.30 spotkanie II grupy

14.02 godz. 16.30 spotkanie I grupy

15.02 godz. 16.30 spotkanie II grupy

28.02 godz. 16.30 spotkanie I grupy

Marzec 2022r.

1.03 godz. 16.30 spotkanie II grupy

14.03 godz. 16.30 spotkanie I grupy

15.03 godz. 16.30 spotkanie II grupy

28.03 godz. 16.30 spotkanie I grupy

29.03 godz. 16.30 spotkanie II grupy

Kwiecień 2022r.

11.04 godz. 16.30 spotkanie I grupy

12.04 godz. 16.30 spotkanie II grupy

25.04 godz. 16.30 spotkanie I grupy

26.04 godz. 16.30 spotkanie II grupy

Maj 2022r.

9.05 godz. 16.30 spotkanie I grupy

10.05 godz. 16.30 spotkanie II grupy

23.05 godz. 16.30 spotkanie I grupy

24.05 godz. 16.30 spotkanie II grupy

Informujemy, że Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony młodzieży z II roku przygotowania dnia 24 czerwca br. o godz. 17.00 podczas Mszy św. sprawowanej przez J. Ekscelencję ks. Bpa Janusza Mastalskiego. Otoczmy kandydatów do bierzmowania naszą modlitwą, by dobrze wykorzystali ten czas łaski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *