Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

W naszej parafii odbywa się 2 letnie przygotowanie w grupach wiekowych. Po tym okresie, jeśli kandydat wypełni powzięte zobowiązana może przystąpić do Sakramentu.

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. (Kandydat ma możliwość wyboru terminu spotkania, ewentualnie po uzgodnieniu z prowadzącym na zamianę spotkania na inny sposób odpracowania). Ewentualne nieobecność należy usprawiedliwić, najpóźniej na kolejnym spotkaniu.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od prowadzącego lub w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).

7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą zasadniczo dwa razy w miesiącu w kościele lub w wyznaczonej sali. Terminy spotkań zostaną podane na pierwszym spotkaniu w grupach oraz na stronie internetowej parafii. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rok I przygotowania

Grupa I – opiekun: Elżbieta Holica-Bochenek

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 16.00 2018 r. – 9. X; 6. XI

2019 r. – 19. III; 12. IV; 7. V

Celebracje odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

18. X 2018 r. (czwartek) – Różaniec, godz. 18.15

13. XI 2018 r. (wtorek) – Adoracja, godz. 16.00 u Sióstr Prezentek, ul. Św. Jana

5. XII 2018 r. (środa) – Roraty, godz. 6.00

12. XII 2018 r. (środa) – Sakrament Spowiedzi godz.16.30

5. I 2019 r. (sobota) – Spotkanie opłatkowe godz.15.00

6. III 2019 r. – Środa Popielcowa, godz. 16.30

5. IV 2019 r. (piątek) – Droga Krzyżowa o godz. 20.00

28. IV 2019 r. (niedziela) – Wspólny wyjazd do Sanktuarium w Łagiewnikach

21. V 2019 r. – Nabożeństwo majowe

2. VI 2019 r. – Ognisko w ogrodach karmelitańskich godz15.00

 

Grupa II – opiekun: Tomasz Zamorski

Spotkania odbywają się we środy o godz. 16.30

 

2018 r. – 3. X; 14. XI;

2019 r. –  6. II; 20. III; 22. V

Celebracje odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

11. X 2018 r. (czwartek) – Różaniec, godz. 18.15

22. XI 2018 r. (czwartek) – Adoracja, godz. 16.00 u Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Warszawska 13

5. XII 2018 r. (środa) – Roraty, godz. 6.00

12. XII 2018 r. (środa) – Sakrament Spowiedzi godz.16.30

5. I 2019 r. (sobota) – Spotkanie opłatkowe godz.15.00

6. III 2019 r. – Środa Popielcowa, godz. 16.30

5. IV 2019 r. (piątek) – Droga Krzyżowa o godz. 20.00

28. IV 2019 r. (niedziela) – Wspólny wyjazd do Sanktuarium w Łagiewnikach

8. V 2019 r. – Nabożeństwo majowe

2. VI 2019 r. – Ognisko w ogrodach karmelitańskich godz15.00

 

Grupa III – opiekunowie: Iwona Borek i s. Dominika Moskal

Spotkania odbywają się we czwartki o godz. 16.00 2018 r. – 11. X; 8. XI;

2019 r. – 21. II;, 28. III; 16. V

Celebracje odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

25. X 2018 r. (czwartek) – Różaniec, godz. 18.15

22. XI 2018 r. (czwartek) – Adoracja, godz. 16.00 u Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Warszawska 13

5. XII 2018 r. (środa) – Roraty, godz. 6.00

12. XII 2018 r. (środa) – Sakrament Spowiedzi godz.16.30

5. I 2019 r. (sobota) – Spotkanie opłatkowe godz.15.00

6. III 2019 r. – Środa Popielcowa, godz. 16.30

28. IV 2019 r. (niedziela) – Wspólny wyjazd do Sanktuarium w Łagiewnikach

23. V 2019 r. – Nabożeństwo majowe

2. VI 2019 r. – Ognisko w ogrodach karmelitańskich godz15.00

 

Rok II przygotowania do sakramentu

Opiekunami roku są: o. Marcin Siemek O. Carm, o. Adam Matoryn O. Carm. oraz o. Jarosław Pyzia O. Crm.

 

Spotkanie wspólne dla rodziców i kandydatów14. X 2018 r. po Mszy św. o godz. 13.00 w Bazylice

 

Grupa I – w niedzielę o godz. 15.00

Spotkania

odbywają się w niedzielę o godz. 15.00 w Eliaszówce

2018 r. – 7. X; 11. XI; 25. XI; 9. XII

2019 r. – 6. I; 10. II; 24. II; 10. III; 14.IV; 12.V

Celebracje

odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

18. X 2018 r. – Różaniec, godz. 18.15

19. XII 2018 r. – Roraty, godz. 6.00

6. III 2019 r. – Środa Popielcowa, godz. 16.30

5. IV 2019 r. – Droga Krzyżowa, godz. 20.00

19. V 2019 r. – Nabożeństwo majowe

 

Grupa II – w poniedziałki o godz. 16.00

Spotkania

odbywają się w poniedziałki o godz. 16.00 w Eliaszówce

2018 r. – 8. X; 12. XI; 26. XI; 10. XII;

2019 r. – 7. I; 11. II; 25.II; 11. III; 15.IV; 13.V

Celebracje

odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

18. X 2018 r. – Różaniec, godz. 18.15

19. XII 2018 r. – Roraty, godz. 6.00

6. III 2019 r. – Środa Popielcowa, godz. 16.30

5. IV 2019 r. – Droga Krzyżowa, godz. 20.00

20. V 2019 r. – Nabożeństwo majowe

 

Grupa III – we wtorki o godz. 16.00

Spotkania

odbywają się we wtorki o godz. 16.00 w Eliaszówce

2018 r. – 9. X; 13. XI; 27. XI; 11. XII;

2019 r. – 8. I; 12. II; 26. II; 12. III; 16.IV; 14.V

Celebracje

odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

18. X 2018 r. – Różaniec, godz. 18.15

19. XII 2018 r. – Roraty, godz. 6.00

6. III 2019 r. – Środa Popielcowa, godz. 16.30

5. IV 2019 r. – Droga Krzyżowa, godz. 20.00

21. V 2019 r. – Nabożeństwo majowe

 

Grupa IV – w środy o godz. 16.00

Spotkania

odbywają się w środy o godz. 16.00 w Eliaszówce

2018 r. – 10. X; 14. XI; 28. XI; 12. XII;

2019 r. – 9. I; 13. II; 27. II; 13. III; 03.IV; 15.V

Celebracje

odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

18. X 2018 r. – Różaniec, godz. 18.15

19. XII 2018 r. – Roraty, godz. 6.00

6. III 2019 r. – Środa Popielcowa, godz. 16.30

5. IV 2019 r. – Droga Krzyżowa, godz. 20.00

22. V 2019 r. – Nabożeństwo majowe

Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania – niedziela – 19.05.2019r., godz. 17.30 w bazylice
Spowiedź św. dla kandydatów przyjmujących Sakrament Bierzmowania – poniedziałek – 27.05.2019r., godz. 18.00
Eucharystia – poniedziałek – 27.05.2019 r.,  godz. 19.00
Próby liturgiczne – poniedziałek po Mszy św. o godz. 19.00

Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania nastąpi 28 maja 2019 r. o godz. 17.00