PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rok I

Grupa I – s. Dominika Moskal

Spotkania w poniedziałki o godz. 1600

Październik

14.10 – Spotkanie

28.10 – Spotkanie w grupie godz. 1755 + o godz. 1815 – Różaniec

Listopad

04.11 – Spotkanie

18.11 – Spotkanie zakończone Adoracją

Grudzień

02.12 – Spotkanie

11.12 – Roraty – godz. 600

Styczeń

12.01 – Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup

20.01 – Spotkanie

Luty

10.02 – Spotkanie

26.02 – Eucharystia dla wszystkich grup – Środa popielcowa godz. 1630

Marzec

9.03 – Spotkanie

27.03 – Droga krzyżowa – piątek godz. 2000

Kwiecień

10-12 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym

Maj

11.05 – Spotkanie

25.05 – Spotkanie godz. 1750 + Majówka o godz. 1815

Czerwiec

21.06 – Ognisko w ogrodach karmelitańskich kończące pierwszy rok

 

 

  

Grupa II – Iwona Borek

Spotkania we wtorki o godz. 1600

Październik

15.10 – Spotkanie w grupie godz. 1755 + o godz. 1815 – Różaniec

29.10 – Spotkanie

Listopad

05.11 – Spotkanie

19.11 – Spotkanie zakończone Adoracją

Grudzień

03.12 – Spotkanie

11 lub 18 – Roraty – godz. 600  (umówimy się na spotkaniu 3.12)

Styczeń

12.01 – Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup

21.01 – Spotkanie

Luty

11.02 – Spotkanie

26.02 – Eucharystia dla wszystkich grup – Środa popielcowa godz. 1630

Marzec

10.03 – Spotkanie ze wspólnotą młodzieżową

27.03 – Droga krzyżowa – piątek godz. 2000

Kwiecień

10-12 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym

Maj

05.05 – Spotkanie

19.05 – Spotkanie godz. 1750  + Majówka o godz. 1815

Czerwiec

21.06 – Ognisko w ogrodach karmelitańskich kończące pierwszy rok

 

 

Grupa III – o. Mariusz Płuciennik

Spotkania we wtorki o godz. 1700

Październik

08. 10 – Spotkanie

15.10 – Spotkanie w grupie godz. 1755 + o godz. 1815 – Różaniec

Listopad

05.11 – Spotkanie

19.11 – Spotkanie zakończone Adoracją

Grudzień

03.12 – Spotkanie

04.12 – Roraty – godz. 600

Styczeń

12.01 – Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup

21.01 – Spotkanie

Ciąg dalszy terminów podany zostanie w styczniu

 

 

 

 

Rok II przygotowania – opiekun: o. Marcin Siemek O. Carm.

Następne spotkanie według wybranych grup:

  • Grupa I – poniedziałek, 7. X 2019 r. o godz. 16.00 w Eliaszówce
  • Grupa II – wtorek, 8. X 2019 r. o godz. 16.00 w Eliaszówce
  • Grupa III – środa, 9. X 2019 r. o godz. 16.00 w Eliaszówce

Grupę można zmienić po wcześniejszym poinformowaniu prowadzącego.

 

Sakrament Bierzmowania 9 czerwca 2020 r. o godz. 17.00

 

 


 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

W naszej parafii odbywa się 2 letnie przygotowanie w grupach wiekowych. Po tym okresie, jeśli kandydat wypełni powzięte zobowiązana może przystąpić do Sakramentu.

 

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. (Kandydat ma możliwość wyboru terminu spotkania, ewentualnie po uzgodnieniu z prowadzącym na zamianę spotkania na inny sposób odpracowania). Ewentualne nieobecność należy usprawiedliwić, najpóźniej na kolejnym spotkaniu.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od prowadzącego lub w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).

7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą zasadniczo dwa razy w miesiącu w kościele lub w wyznaczonej sali. Terminy spotkań zostaną podane na pierwszym spotkaniu w grupach oraz na stronie internetowej parafii. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.