PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rok I

Grupa I – s. Dominika Moskal
Spotkania w poniedziałki o godz. 1600

Październik
14.10 – Spotkanie
28.10 – Spotkanie w grupie godz. 1755 + o godz. 1815 – Różaniec

Listopad
04.11 – Spotkanie
18.11 – Spotkanie zakończone Adoracją

Grudzień
02.12 – Spotkanie
11.12 – Roraty - godz. 600

Styczeń
12.01 – Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup - godz. 1600
20.01 – Spotkanie

Luty
10.02 – Spotkanie
26.02 – Eucharystia dla wszystkich grup - Środa popielcowa godz. 1630

Marzec
9.03 – Spotkanie
27.03 – Droga krzyżowa - piątek godz. 2000

Kwiecień
10-12 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym

Maj
11.05 – Spotkanie
25.05 – Spotkanie godz. 1750 + Majówka o godz. 1815

Czerwiec
21.06 – Ognisko w ogrodach karmelitańskich kończące pierwszy rok

Grupa II – Iwona Borek
Spotkania we wtorki o godz. 1600

Październik
15.10 – Spotkanie w grupie godz. 1755 + o godz. 1815 – Różaniec
29.10 – Spotkanie

Listopad
05.11 – Spotkanie
19.11 – Spotkanie zakończone Adoracją

Grudzień
03.12 – Spotkanie
11 lub 18 – Roraty - godz. 600  (umówimy się na spotkaniu 3.12)

Styczeń
12.01 – Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup - godz. 1600
21.01 – Spotkanie

Luty
11.02 – Spotkanie
26.02 – Eucharystia dla wszystkich grup - Środa popielcowa godz. 1630

Marzec
10.03 – Spotkanie ze wspólnotą młodzieżową
27.03 – Droga krzyżowa - piątek godz. 2000

Kwiecień
10-12 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym

Maj
05.05 – Spotkanie
19.05 – Spotkanie godz. 1750  + Majówka o godz. 1815

Czerwiec
21.06 – Ognisko w ogrodach karmelitańskich kończące pierwszy rok

Grupa III – o. Mariusz Płuciennik
Spotkania we wtorki o godz. 1700

Październik
08. 10 – Spotkanie
15.10 – Spotkanie w grupie godz. 1755 + o godz. 1815 – Różaniec

Listopad
05.11 – Spotkanie
19.11 – Spotkanie zakończone Adoracją

Grudzień
03.12 – Spotkanie
04.12 – Roraty - godz. 600

Styczeń
12.01 – Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup - godz. 1600
21.01 – Spotkanie

Luty

11.02 – Spotkane formacyjne

26.02 – Msza św. Środa Popielcowa, godz. 16.30

Marzec

17.03 – Spotkanie formacyjne

27.03 – Droga Krzyżowa godz. 20.00

Kwiecień

10 – 12.04. – uczestnictwo w Triduum Paschalnym

Maj

19.05 – Spotkanie

26.05 – Spotkanie 17.45 + Majówka 18.15

Czerwiec

21.06 – Ognisko w ogrodach karmelitańskich kończące pierwszy rok

Rok II

Grupa I – o. Adam Matoryn o. Carm.

Spotkania w poniedziałki o godz. 1600

Listopad
25.11 – Spotkanie

Grudzień
02.12 – Spotkanie
04.12 – Roraty - godz. 600 
09.12 – Spotkanie

Styczeń
13.01 – Spotkanie
20.01 – Spotkanie z grupą parafialną

Luty
17.02 – Spotkanie
26.02 – Eucharystia - Środa popielcowa godz. 1800

Marzec
09.03 – Spotkanie
27.03 – Droga krzyżowa - piątek godz. 2000

Kwiecień
09-12.04 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym
20.04 - Spotkanie

Maj
11.05 – Spotkanie godz. 1745  + Majówka o godz. 1815
18.05 – Spotkanie

Czerwiec
08.06 – Spowiedź + Eucharystia + próba liturgiczna, g. 1800
09.06 – Sakrament bierzmowania g. 1700

Grupa II – o. Jarosław Pyzia O. Carm.

Spotkania we wtorki o godz. 1600

Listopad
26.11 – Spotkanie

Grudzień
03.12 – Spotkanie
04.12 – Roraty - godz. 600 
10.12 – Spotkanie

Styczeń
14.01 – Spotkanie
21.01 – Spotkanie z grupą parafialną

Luty
18.02 – Spotkanie
26.02 – Eucharystia - Środa popielcowa godz. 1800

Marzec
10.03 – Spotkanie
27.03 – Droga krzyżowa - piątek godz. 2000

Kwiecień
09-12.04 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym
21.04 - Spotkanie

Maj
12.05 – Spotkanie godz. 1745  + Majówka o godz. 1815
19.05 – Spotkanie

Czerwiec
08.06 – Spowiedź + Eucharystia + próba liturgiczna, g. 1800
09.06 – Sakrament bierzmowania g. 1700

Grupa III – o. Marcin Siemek O. Carm.

Spotkania w środy o godz. 1600

Październik
15.10 – Spotkanie
31.10 – Różaniec - godz. 1815

Listopad
06.11 – Spotkanie
20.11 – Spotkanie

Grudzień
04.12 – Spotkanie
11.12 – Roraty - godz. 600 

Styczeń
15.01 – Spotkanie
22.01 – Spotkanie z grupą parafialną

Luty
19.02 – Spotkanie
26.02 – Eucharystia - Środa popielcowa godz. 1800

Marzec
11.03 – Spotkanie
20.03 – Droga krzyżowa - piątek godz. 2000

Kwiecień
09-12.04 – uczestnictwo w Triduum Paschalnym
22.04 - Spotkanie

Maj
06.05 – Spotkanie godz. 1745  + Majówka o godz. 1815
20.05 – Spotkanie

Czerwiec
08.06 – Spowiedź + Eucharystia + próba liturgiczna, g. 1800
09.06 – Sakrament bierzmowania g. 1700

Sakrament Bierzmowania 29 września 2020 r. o godz. 17.00

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

W naszej parafii odbywa się 2 letnie przygotowanie w grupach wiekowych. Po tym okresie, jeśli kandydat wypełni powzięte zobowiązana może przystąpić do Sakramentu.

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. (Kandydat ma możliwość wyboru terminu spotkania, ewentualnie po uzgodnieniu z prowadzącym na zamianę spotkania na inny sposób odpracowania). Ewentualne nieobecność należy usprawiedliwić, najpóźniej na kolejnym spotkaniu.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od prowadzącego lub w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).

7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą zasadniczo dwa razy w miesiącu w kościele lub w wyznaczonej sali. Terminy spotkań zostaną podane na pierwszym spotkaniu w grupach oraz na stronie internetowej parafii. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.