Nieszpory za zmarłych
2 listopada 2018
Wolontariuszki z Taize
13 listopada 2018

Kongregacja Przeorów

cof

Od poniedziałku 5 listopada w krakowskim konwencie rozpoczęła się Kongregacja Przeorów. Do krakowskiego konwentu przybyli z całej Polski i z zagranicy wszyscy przełożenia Polskiej Prowincji Karmelitów, aby przez kolejne dni obradować nad przyszłością naszej Prowincji. Tradycyjnie każdy przełożony złożył także swoje sprawozdanie z życia i działalności swojej Wspólnoty. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej i konferencji wygłoszonej przez o. dr Wiesława Strzeleckiego O. Carm. oraz Eucharystii w Bazylice o godz. 1900.  Zjazd Poszerzonej Rady Prowincjalnej trwał do środy. Centrum każdego dnia była Eucharystia sprawowana w Kaplicy Matki Bożej Piaskowej.