przywileje2

„Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”.

Słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szymona Stock O.Carm.

 Obietnice

 • Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zazna ognia piekielnego.

 • Noszący szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.

 • Każdy, kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w sobotę po swej śmierci.

 • Ci, którzy przyjęli szkaplerz, są złączeni z zakonem karmelitańskim zostają wpisani do księgi brackiej i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc: we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, odpustach, modlitwach i postach.

 Obowiązki

 • Naśladować cnoty Najświętszej Dziewicy i szerzyć Jej cześć.

 • Dniem i nocą nosić na sobie szkaplerz.

 • Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją Obronę, Witaj Królowo lub 7 x Zdrowaś Maryjo).

 • Czynić dobrze bliźnim.

 Praktyki zalecane noszącym szkaplerz święty

 • Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki oraz w święta Matki Bożej przystępować do Spowiedzi i Komunii świętej.

 • Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.

 • Drobne umartwienia z miłości do Matki Bożej

Możliwość przyjęcia szkaplerza świętego w czasie spotkania rodziny karmelitańskiej. W inne dni prosimy zgłosić się na furtę klasztorną lub do zakrystii.