XXVIII Niedziela zwykła – 11.10.2020r.
10 października 2020
Wizyta duszpasterska 2021
4 stycznia 2021

Adwent 2020

W niedzielę 2 grudnia br. w Kościele Katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to zarazem początek nowego roku liturgicznego. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres, który ma przygotować katolików do Świąt Bożego Narodzenia oraz zachęcić do wzmożonego oczekiwania na przyjście Pana w czasach ostatecznych.

Słowo ‘adwent’ pochodzi z języka łacińskiego ‘adventus’ i oznacza przyjście. Teologicznie okres ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa i dzieli się na dwa podokresy. Pierwszy podokres trwa od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia i akcentuje on oczekiwanie na Paruzję. Ostatni tydzień od 17 do 24 grudnia przygotowuje nas bezpośrednio do pamiątki narodzin Chrystusa, które odbyły się w historii i są wypełnieniem Bożych obietnic.

W liturgii tego okresu obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Barwa ta powstała z połączenia  błękitu i czerwieni, które wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne. Fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Połączenie tych barw symbolizuje jednocześnie dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – zwana Niedzielą ‘Gaudete’ (radujcie się). Obowiązuje w niej kolor różowy szat liturgicznych wyrażający przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Najbardziej znanym w Polsce zwyczajem charakterystycznym dla Adwentu są Roraty. Są to najczęściej poranne (współcześnie także popołudniowe, szczególnie dla dzieci) Msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Zapraszamy do uczestnictwa w Roratach:
– dorosłych w dni powszednie o godz. 6.00
– młodzież w każdą środę o godz. 6.00

Świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” można nabyć po każdej Mszy świętej w zakrystii Bazyliki, a w tygodniu na furcie klasztornej.