9 sierpnia – Święto św. Benedykty od Krzyża, Patronki Europy

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu 12 października 1891 roku z niemieckich żydowskich rodziców. Po ukończeniu szkoły średniej, zapisała się na wydział filozofii w swoim mieście. W 1913 przeniosła się na Uniwersytet w Getyndze, by tam studiować pod kierunkiem Edmunda Husserla. Do trzydziestego roku życia była praktycznie ateistką. Swoją pierwszą solidną wiedzę o chrześcijaństwie zdobyła […]