9 sierpnia – Święto św. Benedykty od Krzyża, Patronki Europy

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu 12 października 1891 roku z niemieckich żydowskich rodziców. Po ukończeniu szkoły średniej, zapisała się na wydział filozofii w swoim mieście. W 1913 przeniosła się na Uniwersytet w Getyndze, by tam studiować pod kierunkiem Edmunda Husserla. Do trzydziestego roku życia była praktycznie ateistką.

Swoją pierwszą solidną wiedzę o chrześcijaństwie zdobyła słuchając Maxa Schelera. W 1916 kontynuowała i ukończył studia we Fryburgu, uzyskując dyplom u Husserla. Pozostała na tym uniwersytecie do 1921 r. W tym samym roku, czytając przypadkowo autobiografię św. Teresy z Avili, poczuła Boże powołanie do wiary katolickiej, którą przyjęła przyjmując chrzest 1 stycznia 1922 r. Tego samego dnia otrzymał Komunię i Bierzmowanie 2 lutego. Jej radykalne nawrócenie wzbudziło w niej także pragnienie życia klauzurowego. Niestety musiała zrezygnować z odpowiedzenia na to powołanie do 1933 roku. Kiedy w 1933 roku, wskutek antysemickich praw, została pozbawiona nauczania, wstąpiła do Karmelu w Kolonii 14 października 1933 roku, przyjmując imię Teresa Benedetta od Krzyża.

31 grudnia 1938 r. została przeniesiona do Karmelu w Echt z powodu nazistowskiej przemocy wobec Żydów. W 1940 roku sytuacja stała się krytyczna również w Holandii. Kiedy przepisy zaostrzyły się, podjęto próbę przeniesienia Siostry Teresy do Szwajcarii. W trakcie negocjacji w sprawie ekspatriacji do obozu koncentracyjnego deportowano także katolickich Żydów z Holandii. Siostra Teresa wraz z siostrą Rosą, również nawróconą na katolicyzm, została przeniesiona do Amersfoort 2 sierpnia 1942 r, a 3 sierpnia została przewieziona do Westerborka. 7 sierpnia wraz z siostrą Rosą i innymi deportowanymi, zamknięta w wagonie kolejowym, została wysłana w dwudniową podróż do obozu zagłady Auschwitz. Siostra Teresa Benedykta od Krzyża została zamordowana w komorze gazowej tego samego dnia, w którym przybyła do obozu Auschwitz, czyli w niedzielę 9 sierpnia 1942 r., a następnie jej ciało spalono w jednym z krematoriów. Beatyfikowana 1 maja 1987 r. i kanonizowana 11 października 1998 r. przez Jana Pawła II. 2 października 1999 r. sam Papież ogłosił ją współpatronką Europy.

Facebook
Twitter