Chrystus Ukrzyżowany z ołtarza głównego naszej Bazyliki towarzyszący nam w Wielkim Poście – historia obrazu Kazimierza Mołodzińskiego

Młody zdolny malarz Kazimierz Mołodziński urodzony najprawdopodobniej w Krakowie, o młodości którego nadal mało dziś wiemy, dzięki staraniom biskupów krakowskich kształci się w sztuce i jak świadczą pierwsze dokładne zapisy dotyczące jego życia w dniu 31 maja 1761 r., zostaje przyjęty do krakowskiego cechu malarzy jako według ówczesnej nomenklatury „magister do robót malowanych”. Młodzieniec o […]