Ogłoszenia duszpasterskie, 26 Niedziela zwykła – 25.09.2022r.

W czwartek, 29 września obchodzimy Święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W sobotę rozpoczynamy miesiąc październik. Zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową codziennie o godz. 18.15. W czasie nabożeństw różańcowych modlimy się szczególnie w intencjach Ojca Świętego, za dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie i Ukrainie, w ostatnim tygodniu za […]