XII Niedziela zwykła – 20.06.2021r.

Od dzisiejszej niedzieli w naszej Archidiecezji zostaje odwołana dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. Zapraszamy naszych parafian i sympatyków naszej Bazyliki do wspólnej modlitwy na Mszach św. i innych nabożeństwach.

W sobotę 26 czerwca zapraszamy o godz. 1000 do Kaplicy Brackiej na spotkanie Świeckiej Rodziny Karmelitańskiej.

W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:

  • w poniedziałek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;
  • we czwartek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

 W każdą niedzielę o godz. 1545 zapraszamy do Kaplicy Brackiej na modlitwę różańcową  w intencji kapłanów.

W ubiegłą niedzielę gościliśmy w naszej parafii siostry Służebniczki, które prowadzą także przedszkole – ochronkę przy ul. Biskupiej 16. Na rok szkolny 2021/2022 są jeszcze wolne miejsca. Siostry zapraszają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W piątek w godzinach popołudniowych nagle, w nieszczęśliwym wypadku w górach odszedł od nas nasz współbrat o. Janusz Dychto. Polecajmy jego Miłosierdziu Bożemu i otoczmy modlitwą jego rodziców i bliskich. Wieczny odpoczynek racz dać mu, Panie. Informacje o uroczystościach pogrzebowych będą umieszczone w gablotach i na stronie internetowej.

Niech Matka Boża Piaskowa wyprasza każdemu z nas dar Bożego błogosławieństwa. Wszystkim Wam i Waszym bliskim życzymy dobrej niedzieli i tygodnia!

 

______________________________________________________ 

 Dekret Metropolity Krakowskiego 

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

Facebook
Twitter