Plan wizyty duszpasterskiej 2019
3 stycznia 2019
I Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019 r.
9 marca 2019

Wielki Post 2019

wielki-post-2018

Środą Popielcową rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu przygotowujący nas do Świąt Paschalnych. Postarajmy się przeżyć ten czas nawrócenia i pokuty jak najowocniej, aby niczego nie stracić z tej Bożej łaski.

Ze Środą Popielcową kojarzy się nam obrzęd posypania głów popiołem, który przyjmujemy na znak rozpoczęcia czasu osobistego nawrócenia i pokuty. Pokuta podoba się Bogu, gdyż oznacza dostrzeżenie zła, jakie niesie grzech oraz potrzebę zadośćuczynienia za popełnioną winę. Jest jednocześnie pomocna w leczeniu skutków grzechu. One są niestety długotrwałe, dotkliwe i niebezpieczne: osłabienie woli, rozbudzone pożądania, niewłaściwe nawyki. Jeśli je zlekceważymy, będą niczym pasożyty wysysały siły i wprowadzały do serca smutek, stając się korzeniem nowego zła. Praktykowanie pokuty pozwoli nam jednocześnie zrozumieć konieczność naprawienia zewnętrznych skutków naszego grzechu.

Na drodze do prawdziwego nawrócenia pomocne są praktyki pokutne, modlitwa i dobre uczynki. Ważne jest również, aby w tym czasie oczyścić swoje serce z grzechów.

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach pokutnych i rekolekcjach wielkopostnych, które będą się odbywały w naszej bazylice:

Gorzkie Żale – niedziele o godz. 18.00

Droga Krzyżowa
dla dorosłych – wtorki i piątki o godz. 18.00
dla młodzieży – piątki o godz. 20.00
dla dzieci – czwartki o godz. 17.30

Rekolekcje wielkopostne
dla dzieci – 25-27 marca 2019
dla młodzieży – 11-12; 19-20; 28-29 marca 2019
dla dorosłych – 7-10 kwietnia 2019