ŚDM w naszej parafii
13 września 2016
Miesiąc różańca
24 września 2016

Spotkanie Betanii – 13 września 2016

W dniu 13 września br., po wakacyjnej przerwie w salce na krużgankach naszego klasztoru odbyło się spotkanie grupy apostolsko-modlitewnej Betania. W tym roku, pod duchowym kierownictwem naszego opiekuna o. Wiesława Strzeleckiego O. Carm., czytać i rozważać będziemy metodą Lectio Divina fragmenty Ewangelii św. Marka.

Na spotkaniu analizowaliśmy tekst Mk 4, 33-34.

Przebieg spotkania