Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Kościół zachęca nas, byśmy skierowali wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych, którzy otaczają nas swoją opieką. Pozwólmy, by oni pociągali nas ku celowi naszego życia, jakim jest spotkanie twarzą w twarz z Bogiem. 

W dniu 2 listopada w uroczyste wspomnienie liturgiczne Wszystkich Wiernych Zmarłych wspominamy tych, którzy odeszli i są w czyśćcu, którzy nie doszli do celu ostatecznego jakim jest niebo, potrzebują jeszcze naszej pomocy i naszej modlitwy. Módlmy się nie tylko za naszych zmarłych nam bliskich, ale również za wszystkie dusze czyśćcowe, zwłaszcza za te najbardziej zapomniane bądź najbardziej potrzebujące Bożego miłosierdzia.

W naszej Bazylice w dniu 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego, a o godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory odprawiane w intencji zmarłych. W uroczyste wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada, po Mszy św. o godz. 9.00 i 19.00 zapraszamy na Procesje i modlitwy za zmarłych.

Za wszystkich i wszędzie: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci». Niech odpoczywają w pokoju z Tobą, Panie, po wieki wieków. Amen.

Zachęcamy do zapoznania się z homilią z Uroczystości Wszystkich Świętych, wygłoszoną w naszej Bazylice w dniu 1 listopada 2022 r. podczas Mszy św. o godz. 9.00

Giusto de Menabuoi, „Raj” fresk, ok. 1375–1376, kopuła Baptysterium, Padwa

Załączona do naszego wpisu ilustracja ukazuje jedno z piękniejszych malarskich przedstawień Chrystusa w otoczeniu rzeszy świętych.

W kopule baptysterium katedry w Padwie, znajduje się przepiękny renesansowy fresk „Raj” autorstwa Giusto de’ Menabuoi. Przedstawia sklepienie niebieskie, pośrodku którego znajduje się Chrystus Pantokrator – władca wszechświata. Prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma otwartą księgę, w której odczytać można łaciński napis: Ego sum Alpha et Omega (Ja jestem Alfą i Omegą). Ze wszystkich stron, koliście otaczają Zbawiciela święci, wśród których najbardziej widoczna jest postać Matki Bożej w złotej mandorli (aureoli obejmującej całą postać). Święci, których na malowidle jest aż 108, siedzą w trzech szeregach. Trzymają w rękach atrybuty pozwalające ich rozpoznać. Na przykład w pierwszym szeregu na prawo od Matki Bożej znajduje się św. Piotr z kluczem. W architekturze sakralnej kopuła już przez swój kształt kojarzy się ze sklepieniem niebieskim, często więc symbolizowała raj. Ta malarska dekoracja w padewskim baptysterium powstała w XIV wieku. Fina Buzzacarrini, małżonka ówczesnego władcy Padwy, Francesco de Carrara, postanowiła przeznaczyć budowlę baptysterium na kaplicę grobową swoją i małżonka. Zleciła więc malarzowi Giusto de Menabuoi wykonanie fresków, które zachwycają nas rozmachem do dzisiaj i stanowią wspaniałe, godne podziwu artystyczne dzieło w Padwie.

Facebook
Twitter