Pogrzeb śp. o. Mateusza Wojnarowskiego
21 kwietnia 2020
Betania – tematyka spotkań 2020/2021
18 sierpnia 2020

Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej z Góry Karmel

16 lipca w krakowskim Karmelu uczciliśmy Matkę Bożą Szkaplerzną, Główną Patronkę Zakonu Karmelitańskiego. Do uroczystości odpustowych przygotowała nas 9 – dniowa nowenna prowadzona przez o. Mariusz Płuciennik, naszego współbrata, który w okolicznościowych kazaniach przypomniał nam zarówno przywileje, jak i obowiązki nabożeństwa szkaplerznego. W dzień odpustu w najstarszym Karmelu na ziemiach polskich, na krakowskim „Piasku” gromadziły się tłumy pragnących choć na chwilę „zapatrzeć” się w Maryję. Wielu dziękowało za łaskę noszenia Szkaplerza św., za łaski otrzymane za przyczyną Maryi, Pani z Góry Karmel. Wielu, właśnie tego dnia pragnęło oddać się pod przemożny płaszcz Jej opieki. Trzeba podkreślić, że w Karmelu można przypomnieć sobie, czym tak naprawdę jest uroczystość odpustowa. To nie kramiki ze słodyczami… Odpust to przecież wielki dar Kościoła. Tak wielu z przybyłych pielgrzymów i parafian skorzystało ze spowiedzi św., uzyskując przebaczenie grzechów, a później przyjęło dar odpustu, czyli uwolnienie od konsekwencji popełnionych przez nas grzechów. O godz. 18.30 odśpiewane zostały Nieszpory Szkaplerzne, a o 19.00 została odprawiona suma odpustowa pod przewodnictwem o. Przemysława Michowicza OFMConv.. Tradycją jest, że tego dnia bracia franciszkanie głoszą Słowo Boże w czasie sumy odpustowej, podobnie Karmelici dzielą się Słowem w uroczystość św. Franciszka u Braci Mniejszych przy Franciszkańskiej w Krakowie. O. Przemysław rozważał ze zgromadzonymi tajemnicę piękna Maryi, która jest największym darem dla nas od Jezusa, któremu na Krzyżu odebrano wszystko, a On oddał nam swoją Matkę!