Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2023 r.

„My dzisiaj, stojący przed Tobą nie mamy już takich darów, jak mieli Trzej Królowie. Nie złotem więc wyznamy, że jesteś naszym Królem, ale uznaniem Twego Dekalogu, który nam dałeś za regułę naszego życia, a chociaż słabi i grzeszni chcemy zło zawsze złem nazywać a dobro za dobro uważać.”

Te słowa to fragment homilii wygłoszonej dziś 6 stycznia 2023 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej Bazylice podczas Mszy św. o godz. 9.00.

Pełny tekst homilii zamieszczamy poniżej:

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Epifanii), zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie. Święto Trzech Króli zostało ustanowione przez Kościół w IV wieku i od tamtego czasu obchodzone jest niezmiennie 6 stycznia. Tego dnia Kościół oddaje cześć narodzonemu z Maryi Jezusowi, który objawia się światu jako Syn Boży, Mesjasz oczekiwany przez lud Izraela oraz Zbawiciel wszystkich narodów. Pogańscy mędrcy przybywający do Betlejem z odległych krain pokazują, że przesłanie Ewangelii ma wymiar uniwersalny, a orędzie zbawienia nie ogranicza się do jednego narodu czy regionu, ale jest przeznaczone dla wszystkich ludzi.

Charakterystycznym rysem liturgii sprawowanej w uroczystość Objawienia Pańskiego jest obrzęd błogosławieństwa wody, kredy i kadzidła. Kreda i kadzidło nawiązują do darów złożonych Chrystusowi przez pogańskich mędrców. Kreda służy do oznaczania drzwi domów, co ma być zewnętrznym znakiem przyjęcia Chrystusa. Napis, który umieszczamy kredą na naszych drzwiach K + M + B + bieżący rok jest różnie interpretowany: Kacper, Melchior, Baltazar (imiona mędrców) albo Christus manisionem benedicat (Niech Chrystus mieszkanie błogosławi) czy Christus multorum benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Zwyczaj nawiązuje do Księgi Wyjścia (11,1-13,16), kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich domostw krwią baranka paschalnego. Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają swoją wiarę.

W ostatnich latach uroczystości Objawienia Pańskiego towarzyszy w wielu miejscowościach Orszak Trzech Króli. Ta inicjatywa nawiązuje do dawnej polskiej tradycji kolędniczej i jasełkowej. Pierwszy taki orszak odbył się w 2009 r. w Warszawie.

Facebook
Twitter