Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego i wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego

14 listopada w Karmelu czcimy Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego. W tym dniu Zakon Karmelitański oddaje cześć wszystkim swoim Świętym, którzy weszli już do chwały niebieskiej. Święci Zakonu Karmelitańskiego są dla nas nie tylko wzorem do naśladowania, lecz także nieustannie wstawiają się za nami do Boga i otaczają nas opieką. 

W dniu 15 listopada w Karmelu wspominamy Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego. Wszyscy odziani Szkaplerzem św. uczestniczą w dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego za życia i po śmierci, tworząc jedną Rodzinę. W tym dniu mogą otrzymać odpust zupełny ofiarowany za siebie lub za zmarłych, po spełnieniu wymaganych dla jego otrzymania warunków.

 

Jedno z wielu przedstawień drzewa genealogicznego Karmelu

Wszyscy Święci Karmelu módlcie się za nami!

Facebook
Twitter