Koncert wielkopostny „Drzewo Święte”
26 marca 2018
ALLELUJA
1 kwietnia 2018

Święte Misterium Paschalne

Święte Triduum Paschalne jest najkrótszym okresem liturgicznym w Kościele, jednocześnie bardzo bogatym w symbole i treść. W tych dniach wspominamy najważniejszą tajemnice naszego zbawienia, która wypełniła się przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Triduum Paschalne rozpoczęliśmy sprawowaniem uroczystej Eucharystii o godz. 1900, podczas której wspominaliśmy wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku – ustanowienie sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył o. Prowincjał Bogdan Meger O. Carm., po homilii dokonał obmycia nóg wybranym przedstawicielom naszej wspólnoty parafialnej. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu. Na zakończenie uroczystości Eucharystia została przeniesiona do specjalnie przygotowanej kaplicy – ołtarza adoracji, zwanej „Ciemnicą”. Tego dnia można było adorować Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 2200.

W drugim dniu Triduum Paschalnego, w Wielki Piątek, w którym Kościół zobowiązuje nas do podjęcia postu ścisłego, zadumy i medytacji nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa od godz. 600 można było adorować Najświętszy Sakrament w Ciemnicy, aż do rozpoczęcia Wielkopiątkowej Liturgii o godz. 1630. W tym dniu na pamiątkę śmierci poniesionej przez Chrystusa nie odprawia się Mszy św. O godz. 900 odśpiewaliśmy Ciemną Jutrznię. Podczas wszystkich obrzędów milczały organy i dzwony, a surowy wystrój kościoła podkreślał pokutny charakter tego dnia. Na zakończenie popołudniowej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie można było adorować Jezusa do północy. O godz. 2000 rozpoczęła się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.

W Wielką Sobotę przez cały dzień, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej w bazylice trwała cisza, która zapraszała do adoracji Pana Jezusa w Grobie. Podobnie jak dzień wcześniej odśpiewaliśmy o godz. 900 Ciemną Jutrznię. Wierni przynosili do kościoła „święconkę” będącą koszem wypełnionym różnymi potrawami. Wieczorem o godz. 1900 rozpoczęliśmy Wigilię Paschalną, najważniejszą uroczystość całego roku liturgicznego kościoła. Rozpoczęła się ona od poświęcenia ognia na zewnątrz bazyliki. Po wysłuchaniu Exultetu i kilku czytań ze Starego Testamentu uroczyście odśpiewaliśmy hymn Chała na wysokości Bogu, w czasie którego na nowo w bazylice rozbrzmiały organy i dzwony. Następnie po raz pierwszy od rozpoczęcia Wielkiego Postu odśpiewaliśmy uroczyste Alleluja. Dalszą część Wigilii Paschalnej stanowiła  Liturgia Chrzcielna i Eucharystyczna. Wigilię Paschalną zakończyliśmy rozesłaniem wiernych, aby w wielkanocny poranek o godz. 600 rozpocząć uroczystą procesję rezurekcyjną po klasztornych krużgankach. Po rezurekcji rozpoczęliśmy sprawowanie Eucharystii.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia liturgii w tych dniach składamy serdeczne Bóg zapłać.

Galeria