Św. apb Zygmunt Szczęsny Feliński – patron styczniowego dnia modlitwy za Ojczyznę

Po śmierci arcybiskupa Zygmunta Felińskiego napisano o nim: „pozostawił po sobie królewski spadek – jedną sutannę, brewiarz i wiele miłości wśród ludzi.” Jego życie zachęca nas do refleksji nad własną drogą życiową, nad rodziną i jej odrodzeniem, nad budowaniem wspólnego domu – Ojczyzny, pod opieką Opatrzności i Matki Najświętszej.

Życie Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, od młodości, nacechowane było dążeniem do świętości. Chrystus był dla niego „Drogą, Prawdą, Życiem”. Pragnął osiągnąć taki stopień zjednoczenia z Bogiem, by ze św. Pawłem powiedzieć: „Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus”.

Odznaczał się granitową wiarą i bezgranicznym zawierzeniem Opatrzności, stawiał zawsze na pierwszym miejscu miłość Boga i Kościoła, poświęcenie dla Ojczyzny, szacunek dla ludzi. Charakterystycznym rysem jego duchowości była wielka prawość, męstwo i sprawiedliwość. Obok tego jaśniała jego ofiarność i miłosierdzie, owiane duchem franciszkańskiej pogody, pokory i prostoty, pracy i ubóstwa. Nazywano go „chlubą Episkopatu polskiego”„męczennikiem”„wiernym synem Kościoła”.

ŚWIĘTY ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI

ur. 1822 w Wojutynie koło Łucka na Wołyniu,

zmarł w Krakowie w 1895 r. Arcybiskup Metropolita Warszawski,

założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Apostoł pokoju i zgody narodowej, propagator kultu Matki Najświętszej, opiekun sierot, ubogich, zesłańców, tercjarz franciszkański.

Beatyfikowany przez Jana Pawła II 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie, 

kanonizowany przez Benedykta XVI 11 października 2009 r. w Watykanie.

Pełny życiorys Świętego tutaj

Z pism św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Kościół, to największy skarb mój, to cel życia mojego, to jedyne kochanie moje na ziemi” (1855).

Ufam Bogu i niczego nie pragnę okrom świętej Jego woli” (1877).

Błogosławieni, których godzina próby zastanie pod krzyżem z Maryją” (1874).

Pokój wewnętrzny jest najdroższym … skarbem i jedynym upominkiem, jaki Zbawiciel uczniom swoim przyrzeka na ziemi” (1879).

„Niech pokój Boży, łaska Jego i błogosławieństwo towarzyszą wam zawsze i wszędzie” (1890).

Modlitwa o uproszenie łaski za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego

Boże, któryś św. Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, niezwykłymi cnotami przyozdobić raczył, spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali łaskę ……, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

na podstawie: www.muzeumfelinskiego.pl

Zapraszamy do naszej Bazyliki na comiesięczną modlitwę w intencji Ojczyzny, która przypada każdego 14. dnia miesiąca. Zgodnie z programem duszpasterskim w naszej Archidiecezji kolejnym dniom modlitwy patronuje inny polski święty, błogosławiony lub sługa Boży, którego życie było głęboko wpisane w dzieje naszego narodu. 14 stycznia 2023 r. patronem dnia modlitwy będzie św. Zygmunt Szczęsny Feliński. Rozpoczęcie modlitwą różańcową o godz. 18.30, po niej Msza św. godz. 19.00, a następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski. Serdecznie zapraszamy!

.Relacja z dnia modlitwy za Ojczyznę w dniu 14 stycznia 2023 r.

Facebook
Twitter