Wieczór Uwielbienia
6 listopada 2016
Kwesta Sióstr Sercanek
15 listopada 2016

Spotkanie Betanii – 9 listopada 2016

9 listopada br., w salce na krużgankach odbyło się kolejne spotkanie grupy apostolsko-modlitewnej Betania. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zgłębiać Pismo Święte do dołaczenia do naszego grona. Spotykamy się zawsze w drugą środę miesiąca o godz. 17:15.

Na spotkaniu rozważaliśmy tekst Ewangelii Mk 6, 1-6.

Przebieg spotkania