Niedziela Gaudete
12 grudnia 2016
A na ziemi pokój ludziom dobrej woli…
23 grudnia 2016

Spotkanie Betanii – 14 grudnia 2016

 

W dniu 14 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Grupy Apostolsko-Modlitewnej Betania. Na spotkaniu prowadzonym przez o. Wiesława Strzeleckiego po krótkiej modlitwie do Ducha Świętego rozważaliśmy tekst Mk 2, 1-12.

Przebieg spotkania