Spotkanie Betanii – 9 września 2020
9 września 2020
Dyspensa Metropolity Abp. Marka Jędraszewskiego
17 października 2020

Spotkanie Betanii – 14 października 2020

Spotkanie Betanii poświęcone pokucie i nawróceniu

W dniu 14 października br., w salce na krużgankach naszego klasztoru na swoim comięsiecznym rozważaniu Pisma Świętego spotkała się grupa „Betania”. Tematem rozważań był fragment Mt 3, 7-12., sugestie do kontemplacji pochodziły z pism karmelity o. Marcina Rubczyńskiego O.Carm, żyjacego w XVIII w. Spotkanie poprowadził brat Adam.

Ilustracja: fragment obrazu Wlastimila Hofmana

Tekst rozważań – tutaj