Spotkanie misyjne
12 marca 2018
Sakrament Bierzmowania
15 marca 2018

Spotkanie Betanii – 14 marca 2018

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu – kolejne spotkanie Betanii.

W drugą środę marca o godz. 17.15, w salce na krużgankach klasztoru odbyło się kolejne spotkanie Betanii. Tematem rozważań był tekst o Zacheuszu – Łk 19, 1-10 . Spotkanie, w którym uczestniczyliśmy bardzo licznie poprowadził o. Wiesław Strzelecki OCarm. Zapraszamy na kolejne nasze rozważanie Pisma św. metodą Lectio divina, które odbędzie się 11 kwietnia br.