„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem” – św. Jan Paweł II

Miesiąc październik to szczególny czas, aby do ręki wziąć Różaniec, aby w nim odnaleźć niezwykły potencjał mocy i siły, które w nim drzemią. Zapraszamy codziennie na nabożeństwo różańcowe w naszej Bazylice, które rozpoczynają się o godz. 18.15. Osoby odmawiające różaniec mogą codziennie uzyskać odpust zupełny. 

Przypominamy że w niedzielę, 22 października przypada Uroczystość św. Jana Pawła II, papieża, głównego patrona województwa małopolskiego.

Niezwykłym świadkiem mocy płynącej z tej modlitwy i wielkim czcicielem Matki Bożej, był św. Jan Paweł II, który całe życie zawierzył Jej słowami ,,Totus Tuus”. Ten świadek naszych czasów podczas modlitwy Różańcowej w Ludźmierzu powiedział: ,,Zawsze mogłem na nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią proszę”.

„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”. (Rzym 7 XI 1983)

„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”. (Castel Gandolfo 1 X 1995)

Facebook
Twitter