II Niedziela Wielkiego Postu – 25.02.2018
24 lutego 2018
Rodzina i wychowanie cz.II
7 marca 2018

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci

W dniu dzisiejszym 5 marca 2018 r. rozpoczęliśmy w naszej bazylice rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ZSZ. Rekolekcje prowadzi o. Jakub Pałuska – franciszkanin konwentualny oraz p. Małgorzata. W pierwszym dniu rekolekcji, które oparte są na motywach powieści C.S. Lewisa „Opowieści z Narnii” staraliśmy przybliżyć sobie postać Łucji Pevensie. Poprzez poznawanie cech charakteru Łucji poznawaliśmy jakie cechy w nas są dobre i co może nas rozwijać. Ojcu Jakubowi, p. Małgorzacie życzymy światła Ducha Świętego na kolejce dwa dni rekolekcji.