Spotkanie Betanii – 13 lutego 2019
13 lutego 2019
Spotkanie Betanii – 13 marca 2019
13 marca 2019

Rekolekcje dla młodzieży

btroz

Rozpoczęliśmy serię rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu naszej parafii. Rekolekcję odbywają się w poszczególnych szkół w różnych terminach, aby w ostatni dzień zakończyć je w naszej bazylice „Na Piasku”. Duchowe zmagania dla młodzieży w tym roku prowadzi grupa ewangelizacyjna JAFA. W trakcie rekolekcji młodzież ma okazję porozmawiać nie tylko z kapłanem, ale również z osobami świeckimi należącymi do wspólnoty oraz poprosić o modlitwę wstawienniczą. W ostań dzień przewidziana jest także spowiedź sakramentalna oraz adoracja Chrystusa w Najświetniejszym Sakramencie. Rekolekcje dla młodzieży potrwają od 11 do 29 marca.