Spotkanie Betanii – 11 kwietnia 2018
11 kwietnia 2018
Bilet za ciacho
16 kwietnia 2018

Pogrzeb śp. o. Józefa Mazurka O. Carm.

W dniu 8 kwietnia 2018r.w Lublinie, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, do domu Ojca odszedł nasz współbrat o. Józef Mazurek O. Carm. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Lublinie oraz w Krakowie, gdzie o. Józef przez wiele lat posługiwał i gdzie został pochowany w zakonnym grobowcu na Cmentarzu Batowickim.

Uroczystości pogrzebowe w Krakowie odbyły się 12 kwietnia. O godz. 11.00 celebrowaliśmy w naszej bazylice Mszę św. żałobną przy trumnie zmarłego, której przewodniczył J. Eksc. Ksiądz Bp Jan Szkodoń, a kazanie wygłosił o. Zbigniew Czerwień O. Carm., przeor krakowskiego konwentu. Dalsze ceremonie pogrzebowe odbywały się na cmentarzu. O godz. 13.00, pod przewodnictwem o. Prowincjała, Bogdana Megera O. Carm., spod bramy cmentarnej odprowadziliśmy śp. o. Józefa na miejsce jego oczekiwania na zmartwychwstanie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Galeria

Krótki życiorys o. Józefa Mazurka O. Carm.

Ojciec Józef urodził się dnia 5 lutego 1944r. w Wierzbie, zaś sakrament Chrztu św. przyjął 12 lutego 1944r. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie i przebywał w tym czasie w Marianacie Zakonu Karmelitów. W 1959r. został przyjęty do karmelitańskiego Nowicjatu. Pierwszą profesję zakonną złożył 5 września 1960r., śluby wieczyste 25 listopada 1966r., zaś święcenia prezbiteratu przyjął 8 kwietnia 1969r. W 1968r. wyjechał do Rzymu, aby podjąć studia na Uniwersytecie Gregoriańskim. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał w klasztorze krakowskim pełniąc funkcję Asystenta Prowincjała i Prefekta kleryków. Później kolejno posługiwał w klasztorze w Gdańsku od 1979r. i w Baborowie od 1985r., gdzie pełnił obowiązki wikariusza parafii. W 1988r. był delegatem Ojca Prowincjała Łukasza Semika na Międzynarodowy Zjazd Prowincjałów Zakonu do Dublina. W tym samym roku 30 sierpnia objął urząd Przeora w klasztorze w Gdańsku, pełnił także funkcję definitora Prowincji. W 1991r. ponownie zostaje przeniesiony do klasztoru w Baborowie, a w 1997r. otrzymuje dekret do klasztoru w Krakowie. Ostatnią placówką posługi O. Józefa był klasztor w Lublinie, gdzie przebywał nieprzerwanie od 2005r. wspierając braci w posłudze kapelana szpitala. Ostatnie lata naznaczone były chorobą i cierpieniem, w których widoczna była także pokora i cichość w wypełnianiu zakonnych obowiązków. W każdym przypadku, w dekretach wyznaczających nowe miejsca posługi, można było przeczytać słowa wdzięczności za sumienną pracę i dobre świadectwo życia zakonnego.