Pasterka A.D. 2022 w naszej Bazylice

O północy 24 grudnia br., w naszej Bazylice została odprawiona Msza św. zwana Pasterką, która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do betlejemskiej groty, aby oddać pokłon Nowonarodzonemu Synowi Bożemu. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Przeor O. Maciej Guzik O.Carm., do zebranych wygłosił słowo Boże Prowincjał O. Wiesław Strzelecki O.Carm. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się przy wygaszonym kościele, aby na słowa kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” oświetlić Bazylikę, jako symbol faktu, że narodziny Chrystusa – Zbawiciela przynoszą światu światło i pokój.  Pasterka zakończyła się uroczystym przeniesieniem przez celebransa figurki Dzieciątka Jezus do szopki. 

Pasterka jest pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Przez długie wieki podczas Uroczystości Bożego Narodzenia odprawiano trzy Msze św. – Pasterkę oraz Msze św. o świcie i w ciągu dnia. Celebracja tych Mszy św. wywodzi się z Jerozolimy, bo to właśnie tam w  IV wieku po Chrystusie  kształtowała się liturgia bożonarodzeniowa.  Patriarcha udawał się w tamtym czasie do Betlejem – miejsca narodzin Jezusa – i o północy odprawiał tam Mszę św. Po zakończeniu pierwszej bożonarodzeniowej Eucharystii wracał do Jerozolimy i celebrował drugą Mszę św. o świcie w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Później sprawował jeszcze trzecią Mszę św. w ciągu dnia, w której mógł uczestniczyć ogół wiernych. Tradycję trzech Mszy św. przejął później Kościół zachodni oraz Rzym. Pierwszą Mszę św. o północy, na podobieństwo jerozolimskiej Pasterki, papież odprawiał w Bazylice Santa Maria Maggiore, miejscu, w którym znajdowały się relikwie żłóbka Jezusa. Drugą Mszę św. Ojciec Święty odprawiał na pamiątkę Zmartwychwstania w Bazylice św. Anastazji. Trzecia natomiast, podobnie jak w Jerozolimie, odprawiana była w ciągu dnia. Uroczystość Bożego Narodzenia obecnie ma cztery Msze św. Pierwsza z nich ma charakter typowo wigilijny. Odprawia się ją wieczorem przed nieszporami Bożego Narodzenia lub zaraz po nich. Drugą Mszą św. jest Pasterka, która rozpoczyna się o północy. Trzecia celebrowana jest o świcie 25 grudnia, a czwarta w ciągu dnia. W wielu wspólnotach parafialnych nie odprawia się jednak wigilijnych Mszy św., a pierwszą Mszą św. jest wówczas Pasterka.

Wielką radość z narodzenia Pana Jezusa kościół obchodzi przez osiem dni, jest to tzw. oktawa Bożego Narodzenia, której ostatni dzień wypada 1 stycznia – w uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki. Jest to także Światowy Dzień Pokoju, z okazji którego Ojciec Święty ogłasza swe orędzie pokojowe, kierowane do wszystkich ludzi dobrej woli.

Homilia wygłoszona w Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 2022 r., podczas Mszy św. o godz. 19.00 do pobrania poniżej:

Facebook
Twitter