Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. (KKK 1324-1327)

Przygotowania do Sakramentu I Komunii Świętej 2019/20

Dziecko przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w naszej parafii powinno brać udział w:

 • coniedzielnych Mszach świętych o godz. 11.00,
 • Mszach świętych mistagogicznych w niedziele (24 XI, 12 I, 22 III) o godz. 14.00,
 • Nabożeństwach różańcowych we wszystkie wtorki października (1 X, 8 X, 15 X, 22 X, 29 X) o godz. 18.15,
 • Roratach w Adwencie we wtorki (3 XII, 10 XII, 17 XII) o godz. 17.15,
 • Drogach Krzyżowych w Wielkim Poście we czwartki (5 III, 12 III, 19 III, 26 III, 2 IV) o godz. 17.30.

Nabożeństwa okolicznościowe:

 • Rozdanie różańców:

– 1. X 2019r., o godz. 18.15 – Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa Academos.

– 8. X 2019r., o godz. 18.15 – Muzyczna Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

 • Rozdanie łańcuszków:

– 3. XII 2019r., o godz. 17.15 – Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa Academos.

– 10. XII 2019r., o godz. 17.15 – Muzyczna Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

 • Rozdanie książeczek do nabożeństwa:

– 5. III 2020r., o godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa Academos.

– 12. III 2020r., o godz. 17.30 – Muzyczna Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

 

Dodatkowe zebrania z rodzicami – terminy będą podawane dzieciom do zeszytów przez katechetów lub podane w ogłoszeniach parafialnych.

Metryka sakramentu chrztu świętego dziecka – do końca stycznia 2020 r. (termin nieprzekraczalny!!!)

Uroczystości I Komunii Świętej w Bazylice Nawiedzenia NMP „Na Piasku” w roku 2020

 • 12 IX 2020 r. o godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego
 • 13 IX 2020 r. o godz. 14.00 – Szkoła Muzyczna
 • 19 IX 2020 r. o godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa nr 7
 • 20 IX 2020 r. o godz. 14.00 – Szkoła Podstawowa Academos

———————————————————————————————

Wczesna Komunia Święta

PLAN

 • 20. X – Modlitwa
 • 22. X Różaniec godz. 1815
 • 17. XI – Sumienie (Album dobra – rozpoczęcie pracy własnej dziecka)
 • 15. XII – Szkaplerz – ofiarowanie dziecka Maryi
 • 17. XII Łańcuszki (Rorat – godz. 1715)
 • 19. I – Wezwanie do nawrócenie
 • 16. II – Rachunek sumienia
 • 14. IIIKsiążeczki do nabożeństwa (Msza św. godz. 900 – Spotkane liturgiczne dla dzieci)
 • 19. IV – Msza św. jako ofiara i uczta
 • 17. V – Sprawy organizacyjne Komunii Świętej
 • 23. V – Spowiedź generalna,  godz. 930 + próba liturgiczna
 • 30. V – godz. 10.00 – Uroczystość I Komunii Świętej