Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. (KKK 1324-1327)

 

Przygotowania do Sakramentu I Komunii Świętej 2020/21

Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną terminy spotkań będą podawane na bieżąco. W rocznym planie przygotowań chcemy dla dzieci zorganizować m.in.:

 • Spotkanie Adwentowe,
 • Spotkanie Wielkopostne,
 • Msze święte mistagogiczne, (przynajmniej dwa razy).

Zachęcamy także do uczestnictwa w miarę możliwości:

 • coniedzielnych Mszach św.,
 • Roratach w Adwencie,
 • Drogach Krzyżowych w Wielkim Poście.

Lutowe spotkanie modlitewno-formacyjne dla dzieci:

Szkoła Academos

 • klasa 3a – 16 lutego o godz. 1730
 • klasa 3b – 18 lutego o godz. 1730
 • klasa 3c – 22 lutego o godz. 1730

Szkoła Podstawowa nr. 7

 • klasa 3a – 25 lutego o godz. 1730

Szkoła Otwarty Świat

 • klasa 3a – 25 lutego o godz. 1730

Prosimy, aby z dzieckiem przyszedł jeden rodzic.


 

Metryka sakramentu chrztu świętego dziecka – do ferii zimowych 15. I 2021r. (termin nieprzekraczalny!!!)

Uroczystości I Komunii Świętej w Bazylice Nawiedzenia NMP „Na Piasku” w roku 2021

 • 02. V 2021r., o godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa nr 7
 • 02. V 2021r., o godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego
 • 09. V 2021r., o godz. 10.00 – Szkoła Muzyczna
 • 09. V 2021r., o godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa Academos