Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. (KKK 1324-1327)

 

Przygotowania do Sakramentu I Komunii Świętej 2020/21

Dziecko przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w naszej parafii powinno brać udział w:

 • coniedzielnych Mszach świętych (jeśli to możliwe zapraszamy na Msza św. dla dzieci w naszej parafii o godz. 11.00),
 • Mszach świętych mistagogicznych w niedziele o godz. 14.00:
  • 15. XI 2020r. i 14.III 2021r.– Szkoła Podstawowa Academos i Szkoła Podstawowa nr 7
  • 22. XI 2020r. i 21.III 2021r. – Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego i Szkoła Muzyczna
 • Nabożeństwach różańcowych we wtorki października o godz. 18.15 (rozdanie różańców):
  • 06. X 2020r. – Szkoła Podstawowa Academos
  • 13. X 2020r. – Szkoła Podstawowa nr 7
  • 20. X 2020r. – Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego
  • 27. X 2020r. – Szkoła Muzyczna
 • Roratach w Adwencie we wtorki (1. XII, 15. XII, 22. XII) o godz. 17.15 (rozdanie łańcuszków):
  • 01. XII 2020r. – Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa Academos.
  • 15. XII  2020r. – Muzyczna Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.
 • Drogach Krzyżowych w Wielkim Poście we czwartki (4. III, 11. III, 18. III, 25. III) o godz. 17.30 (rozdanie książeczek do nabożeństwa):
  • 04. III 2021r., o godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa nr 7
  • 11. III 2021r., o godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa Academos
  • 18. III 2021r., o godz. 17.30 – Muzyczna Szkoła Podstawowa
  • 25. III 2021r., o godz. 17.30 Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego

 

Dodatkowe zebrania z rodzicami – terminy będą podawane dzieciom do zeszytów przez katechetów lub podane w ogłoszeniach parafialnych.

Metryka sakramentu chrztu świętego dziecka – do ferii zimowych 15. I 2021r. (termin nieprzekraczalny!!!)

Uroczystości I Komunii Świętej w Bazylice Nawiedzenia NMP „Na Piasku” w roku 2021

 • 02. V 2021r., o godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa nr 7
 • 02. V 2021r., o godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego
 • 09. V 2021r., o godz. 10.00 – Szkoła Muzyczna
 • 09. V 2021r., o godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa Academos