Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. (KKK 1324-1327)

 

Przygotowania do Sakramentu I Komunii Świętej 2020/21

Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną terminy spotkań będą podawane na bieżąco. W rocznym planie przygotowań chcemy dla dzieci zorganizować m.in.:

 • Spotkanie Adwentowe,
 • Spotkanie Wielkopostne,
 • Msze święte mistagogiczne, (przynajmniej dwa razy).

Zachęcamy także do uczestnictwa w miarę możliwości:

 • coniedzielnych Mszach św.,
 • Roratach w Adwencie,
 • Drogach Krzyżowych w Wielkim Poście.

Uroczystości I Komunii Świętej w Bazylice Nawiedzenia NMP „Na Piasku” w roku 2021

 • 13. VI 2021r., o godz. 14.00 – Szkoła Podstawowa nr 7
 • 02. V 2021r., o godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego
 • 09. V 2021r., o godz. 10.00 – Szkoła Muzyczna
 • 30. V 2021r., o godz. 14.30 – Szkoła Podstawowa Academos – klasa IIIb
 • 12. IX 2021r., o godz. 1430 – Szkoła Podstawowa Academos- klasa IIIc
 • 18. IX 2021r., o godz. 14.30 – Szkoła Podstawowa Academos – klasa IIIa