Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1, 28). (KKK 1604)

Małżeństwo sakramentalne jest instytucją, którą w sposób szczególny chroni prawo kościelne.

Właściwym miejscem ślubu i wszelkich formalności, związanych z procedurami ślubnymi, jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

Pierwszym krokiem jest rezerwacja terminu. Należy to uczynić osobiście w kancelarii lub telefonicznie: tel. 12-632-67-52 wew. 116. Zalecamy jednak zgłosić się do kancelarii osobiście, aby dowiedzieć się o wszystkich niezbędnych informacjach w sprawach procedur ślubnych.

Kolejny krok to rezerwacja terminu spisania protokołu, jeśli będzie on spisywany w naszej parafii, na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Spisując protokołu należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Metrykę chrztu (ważna 6 miesięcy do dnia spisania protokołu)

2. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli brak tej informacji w metryce chrztu)

3. Dokument ukończenia katechizacji (indeks, ostatnie świadectwo szkolne)

4. Dokument ukończenia kursu przedmałżeńskiego

5. Dowód osobisty

6. Dokumenty do małżeństwa z USC

7. Zezwolenie na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa (jeśli oboje narzeczeni są spoza parafii)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *