grupa_charytatwyna_duze

„Trwanie w Bogu jest oddechem życia chrześcijańskiego, jego stylem. A sercem naszej wiary są dzieła miłosierdzia”. Pap. Franciszek

Grupa  Charytatywna w naszej parafii działa już od wielu lat. Zadaniem grupy jest pomoc najbardziej potrzebującym poprzez:
a) mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem,
b) stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
c) organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym,  rodzinom wielodzietnym oraz wszystkim potrzebującym, będących w kryzysowych sytuacjach rodzinnych i materialnych.