W małej miejscowości Betania żyli wielcy przyjaciele Jezusa: Łazarz i jego rodzina. Jezus chętnie do nich przychodził w gościnę. Również dzisiaj pragnie On zagościć w naszych sercach, uczynić z nas swoich przyjaciół. Na kartach Ewangelii według św. Jana Jezus zwraca się do swych uczniów: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15, 15).

Żeby zostać przyjacielem Jezusa, trzeba Go najpierw poznać, poznać Jego słowa i czyny. Słowa i czyny Jezusa docierają do nas poprzez Ewangelię. Święty Hieronim, Ojciec i Doktor Kościoła, który dokonał przekładu Pisma Świętego z języka hebrajskiego i greckiego na łacinę, powiedział kiedyś, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Wspólnota „BETANIA” – przy Klasztorze Karmelitów „Na Piasku” – to wspólnota ludzi, którzy pragną lepiej poznać Pismo Święte, a szczególnie słowa i czyny Jezusa. W tym celu gromadzimy się w każdą drugą środę miesiąca, o godz. 17.15, aby rozważać tekst Ewangelii. Wspólne rozważanie słów i czynów Jezusa pozwala nam lepiej je rozumieć oraz coraz głębiej odkrywać niezmierzone bogactwa ukryte w Słowie Bożym. Spotkania prowadzi o. Wiesław Strzelecki O. Carm. Zapraszamy na wspólną medytację i modlitwę.

Plan spotkań 2018/2019