Ogłoszenia duszpasterskie, 6 niedziela zwykła – 13.02.2022r.

W poniedziałek obchodzimy Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy.

W tym dniu o godz. 16.30 odprawiona zostanie Msza św. ku czci Św. Jadwigi królowej. Modlić się będziemy o jedność i zgodę w naszym narodzie.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prosi o przekazanie 1 procenta podatku na pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Krakowska Caritas prowadzi ponad 40 placówek dla potrzebujących, pomaga też ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof. Wasze wsparcie jest dla nas istotne, byśmy mogli świadczyć pomoc potrzebującym.

Facebook
Twitter