Dzień Zaduszny
3 listopada 2017
Listopadówka RAM
14 listopada 2017

Spotkanie Betanii – 8 listopada 2017

W drugą środę miesiąca, jak zawsze, w salce na krużgankach klasztoru na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego spotkała się Grupa Apostolsko-modlitewna Betania.
Rozważaliśmy tekst Sdz 5, 1-7 (Pieśń Debory).
Tekst rozważań