Spotkanie Betanii – 10 stycznia 2018
10 stycznia 2018
Koncert kolęd Chóru Harfa
22 stycznia 2018

Kolęda

W Ewangelii wg św. Mateusza  czytamy, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów (por. Mt 2,2). Legenda mówi, że królowie po nawiedzeniu Jezusa rozeszli się w różnych kierunkach. Odwiedzali różne miasta i wioski, aby nieść wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci.  Tradycją jest, że wieczorem  w uroczystość Trzech Króli w naszym klasztorze odwiedzamy się nawzajem we własnych celach, aby wspólnie się modlić i wypraszać dla każdego współbrata błogosławieństwo Boże w Nowym Roku.