Program peregrynacji figury Matki Bożej Różańcowej
15 listopada 2020

Indywidualna medytacja biblijna

W związku z obowiązującymi ograniczeniami z powodu pandemii zawieszone zostały spotkania Grupy Betania. Poniżej przekazujemy teksty wynikające z przyjętego planu spotkań, będące pomocą przy indywidualnym rozważaniu Słowa Bożego. Do rozważań zachęcamy nie tylko członków naszego kręgu biblijnego. Autorem rozważań jest o. Wiesław Strzelecki O. Carm.

1 Kor 4, 7-13 ( tekst na 11 listopada 2020)

Mt 5, 33-37 (tekst na 9 grudnia 2020)